บุคลากร

นายพิชิต ทะแยง
นายพิชิต ทะแยง

พนักงานขับรถ

นายวิรพล พิมพ์สวัสดิ์
นายวิรพล พิมพ์สวัสดิ์

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

นางสาวชลธิชา   ณรงด์ศักดิ์
นางสาวชลธิชา ณรงด์ศักดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ