บุคลากร

นายพิชิต ทะแยง
นายพิชิต ทะแยง

พนักงานขับรถ

นายชูชาติ จักษุทิพย์
นายชูชาติ จักษุทิพย์

พนักงานประจำรถขยะ

นายวิรพล พิมพ์สวัสดิ์
นายวิรพล พิมพ์สวัสดิ์

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

นางสาวนางสาวชลธิชา   ณรงด์ศักดิ์
นางสาวนางสาวชลธิชา ณรงด์ศักดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ