ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจาราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านน้อยหนองอ้อ จากบริเวณสามแยกถนนรอบเมืองมาถึงบ้านน้อยหนองอ้อ (ชุมชนเจ้าพ่อหลักเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจาราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านน้อยหนองอ้อ จากบริเวณสามแยกถนนรอบเมืองมาถึงบ้านน้อยหนองอ้อ (ชุมชนเจ้าพ่อหลักเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

 

ลิ้งเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจาราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านน้อยหนองอ้อ จากบริเวณสามแยกถนนรอบเมืองมาถึงบ้านน้อยหนองอ้อ (ชุมชนเจ้าพ่อหลักเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

 

 
ความคิดเห็น