ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่ารางระบายน้ำ พร้อมทำฝารางระบายน้ำ(ชุมชนเจ้าพ่อหลักเมือง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่ารางระบายน้ำ พร้อมทำฝารางระบายน้ำ(ชุมชนเจ้าพ่อหลักเมือง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ลิ้งเอกสาร : ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่ารางระบายน้ำ พร้อมทำฝารางระบายน้ำ(ชุมชนเจ้าพ่อหลักเมือง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

 
ความคิดเห็น