ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ความคิดเห็น