ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตตรา

 

 
ความคิดเห็น