เทศบาลตำบลพุทไธสง นำโดย นายคมกฤต จันทร์ตั้งอัฐ นายกเทศมนตรีตำบลพุทไธสง เชิญชวน ชาวพุทไธสง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 วันจันทร์ ที่่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บึงสระบัว อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เชิญชวน ชาวพุทไธสง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 วันจันทร์ ที่่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บึงสระบัว
ความคิดเห็น