เทศบาลตำบลพุทไธสง นำโดย นายคมกฤต จันทร์ตั้งอัฐ นายกเทศมนตรีตำบลพุทไธสง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง และพนักงานเทศบาลตำบลพุทไธสง ????️ ขอแสดงความยินดี กับบุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร โมกศรี ลูกหลานชาวพุทไธสง แชมป์ AVC และรางวัลผู้เล่นทรงคุณค ขอแสดงความยินดี กับบุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร โมกศรี ลูกหลานชาวพุทไธสง แชมป์ AVC และรางวัลผู้เล่นทรงคุณค
ความคิดเห็น