เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียมตลาดสด พ.ศ.2566 เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียมตลาดสด พ.ศ.2566

เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียมตลาดสด พ.ศ.2566
ความคิดเห็น