ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานยานพาหนะและขนส่ง รถตู้ (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานยานพาหนะและขนส่ง รถตู้ (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานยานพาหนะและขนส่ง รถตู้ (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ความคิดเห็น