ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ดินแลบะสิ่งปลูกสร้าง ก่อสร้างอาคารห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลพุทไธสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ดินแลบะสิ่งปลูกสร้าง ก่อสร้างอาคารห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลพุทไธสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลพุทไธสง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ดินแลบะสิ่งปลูกสร้าง ก่อสร้างอาคารห้องน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลพุทไธสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ความคิดเห็น