รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 วันที่ 18 มิถุนายน 2567 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง

ไฟล์ PDF :: รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพุทไธสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 วันที่ 18 มิถุนายน 2567
ความคิดเห็น