ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี 2567 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการทั่วไป (ครั้งที่ 2) ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี 2567 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการทั่วไป (ครั้งที่ 2)

PDF : ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี 2567 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการทั่วไป (ครั้งที่ 2)
ความคิดเห็น